Tarabya Köpek Eğitimi

Tarabya Köpek Eğitimi

Köpek eğitimleri can dostlarımızın bizimle birlikte daha kolay ve daha kaliteli bir yaşam sürdürmesi için oldukça hayati bir konudur. İçgüdüsel olarak bazı yetenekleri olan fakat bu yetenekleri kullanma konusunda insanlar ile iletişim içerisinde olamayan köpekler, bizler bilmesek de çok büyük zorluklar yaşamaktadır. Oldukça duygusal hayvanlar olan köpekler, siz onu anlamadığınızda üzüntü yaşar ve hatta hasta bile olabilirler. Köpek eğitim merkezleri, köpeklerin hayatı beraber paylaştıkları sahipleri ile bir şekilde anlaşması ve dertlerini anlatabilmesi açısından aracı olur. Köpeklerin anlatmak istediklerini nasıl ve ne şekilde anlatabildiklerini sahiplerine belirten ve bunun yanı sıra köpeklere farklı davranış ve hareketler kazandıran eğitimler, birlikte sürdürülecek yaşantının daha kolay ve daha sürdürülebilir olması açısından oldukça önemlidir.

Evcilleştirilmeleri nerede ise insanlık tarihine eş değer olan köpekler, çoğu alanda sergiledikleri yetenekler ile insanların en büyük dost ve yardımcıları olmayı başarmışlardır. Önceleri açık alanlarda yerleşim hakimken köpeklerin de yaşam alanları oldukça genişti. Bu alanlarda insanlara, sürü yönetimi ve korumasında yardımcı olan köpekler aynı zamanda avcılık gibi yaşamı sürdürme gerektiren alanlarda da önemli bir rol oynamışlardır. Zaman içerisinde ise şehir yaşantısına olan eğilim ve zorunluluk, köpeklerin de şehir yaşantısında adapte olmasını gerektirmiştir. Apartman yaşantısı ve bunun köpekler üzeride getirdiği gelişmeler de köpeklerin farklı davranışlar kazanma gereksinimlerine neden olmuştur.

Tarabya Köpek Eğitimi

Bu davranış gelişimlerinin yanı sıra farklı köpek ırkları da geliştirilmiş ve oldukça küçük ırklardan büyük ırklara kadar onlarca köpek türü meydana getirilmiştir. Bazı köpekler bu gelişim sayesinde apartman ve şehir yaşantısına adapte olmayı başarmış iken bazıları ise açık alanlarda ve farklı yaşam sürdürmektedirler. Açık alanlarda yaşayan köpeklere oranla kapalı alanlarda insanlar ile birlikte yaşamak durumunda olan köpekler için ise tuvalet eğitimi, yeme içme eğitimleri, uyuma alanlarının belirlenmesi eğitimleri ve yaşam alanlarının dışına çıkmama eğitimleri gibi bir dizi eğitim verilmesi gerekmektedir. Tarabya Köpek Eğitimi Merkezi köpeğinizin ihtiyaç duyduğu bu eğitimleri verme alanında uzman bir kurum olup, kısa zaman içerisinde tamamladığı eğitimleri ile köpeğinizin sizinle birlikte daha entegre bir yaşam sürdürmesine aracı olur.

Tuvalet Eğitimleri

Köpekler, içgüdüleri gereği tuvalet ihtiyaçlarını belirli alanlara yapma ihtiyacı hisseder. Kapalı alanlarda, köpeklere bu alanların sağlanması durumunda ihtiyaçlarını buraya giderirler fakat bu durum bazen farklılıklar gösterebilmektedir. Aldıkları eğitim sayesinde bu alanları kendisine belirleyen köpekler, farklı alanlara gitme ihtiyacı hissetmezler. Tuvaleti geldiğini öğrendiği hareketler ve çıkardığı sesler ile sahibine bildiren köpekler, bu alanlara ulaşmada sahiplerinden yardım istediklerini bildirirler. Örneğin kapalı bir kapının ardındaki tuvalet alanına gidebilmek için kapının açılması gerektiğini belirtmek gibi.

Havlama Eğitimleri

İçgüdüleri gereği havlamaları, topluluk yaşantısında köpekleri istenmeyen ve rahatsız edici canlılar olarak öne çıkarabilir. Apartman yaşantısında sıkça karşılaşılan bu durum için alınması gereken Havlama Eğitimi, köpeklerin havlama gereksinimlerini minimuma indirerek rahatsızlık seviyesinde ses çıkarmalarını önlemeye yöneliktir. Şiddetli havlama durumlarında sahiplerinin sözünü dinlemeleri ve susmalarını sağlamak da bu eğitimler sayesinde mümkün olmaktadır.

Yeme İçme Eğitimleri

İş veya benzeri sebepler ile köpeklerini belli saatlerde beslemek zorunda kalan insanlar eve geldiklerinde bir sürpriz ile karşılaşmamak için köpeklerine bu eğitimi aldırmak zorundadırlar. Hiç şüphe yok ki oldukça acıkan köpekler, kendilerine yemek arama ihtiyacı hissedeceklerdir. Bu durum da yaşam alanlarında istenmeyen bazı hasarların meydana gelmesine neden olabilir. Aldıkları eğitim ile yalnızca sahibinin verdiği yiyecekleri ve yalnızca belli zamanlarda yemeyi öğrenen köpekler; yaşanması muhtemel hasarların ve kendisine vermesi muhtemel zararların önüne geçmek için oldukça önemlidir.

Uyuma ve Yaşam Alanları Belirlenmesi Eğitimleri

Köpeklerin, yaşadıkları alan içerisinde kendilerine belirlenen alanlarda uyumalarının sağlanması ve yaşam alanlarının belirlenmesi eğitimleri; onların daha kolay ve rahat bir yaşam sağlamalarının yanı sıra kendilerine vermeleri muhtemel zararların da engellenmesi için gereklidir. Bu alanların dışına çıktığında zarar görebilmesi muhtemel olan köpekler; aldıkları bu eğitim ile kendilerinin zarar görebilme ihtimalini öğrenirler ve kendilerine belirlenen alanların dışarısına sahibi olmadan çıkmazlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.