Bayrampaşa Köpek Eğitim Çiftliği

Köpek sahiplerinin hayatlarını birlikte paylaştıkları ve zamanın çoğunu birlikte geçirdikleri sadık dostları; köpek eğitim çiftlikleri, köpeğin, yaşı, ırkı, cinsi ne olursa olsun özelliklerine uygun eğitimler verebiliyor. Bayrampaşa Köpek Eğitim Çiftliği bu amaç üzerine kurulmuş bir köpek eğitim merkezidir.

Bayrampaşa Köpek Eğitim Çiftliğinde Verilen Eğitimler

Köpeğin cinsi, ırkı, yaşı ne olursa olsun ve köpek hangi özelliğe sahip olur ise olsun; eğitim için çiftliğe bırakılan tüm köpeklere mutlaka Temel İtaat Eğitimi uygulanır. Temel İtaat Eğitimi köpeğe verilebilecek her türlü eğitimin ilk aşamasıdır. Bu eğitimi tamamlayan köpekler diğer eğitimleri almaya hazır hale gelirler. Bayrampaşa Köpek Eğitim Çiftliği eğitime bırakılan köpeklerin her türlü sorumluluğunu alarak almaları gereken en kaliteli eğitim almaları sağlanır. Her yaştaki köpeğin eğitimi mümkündür ancak yavru iken verilecek eğitimlerde eğitim süreleri daha kısa olacaktır. Köpeğin sahibiyle sıkı bağ kurmasında daha etkili olacaktır. Köpekler ırk ve cinsleri yönünden farklı özelliklere sahip olurlar. Bayrampaşa Köpek Eğitimi Çiftliği eğitmenleri bu farklılıkları göz önünde bulundurarak; her köpeğe özellikleri yönünde eğitim programı hazırlar ve eğitimini bu program çerçevesinde gerçekleştirir. Köpekler arasında cinsine bağlı olarak çok özel yetenekler ortaya çıkaran eğitmenler; köpeği sahip olduğu bu yetenekler doğrultusunda eğiterek algı yeteneği yüksek köpekler yaratır. Böylece köpekler sahiplerinin yaşam koşullarına daha iyi uyum sağlayarak kaliteli bir yaşam seviyesine ulaşır. Bayrampaşa Köpek Eğitim Çiftliği küçük ırk köpeklere yönelik ev halkıyla uyum içinde yaşamasını sağlayacak temele davranış eğitimleri de verilir.

Bayrampaşa Köpek Eğitim Çiftliği

Köpek Bakımı

Temel İtaat Eğitimini tamamlayan köpeklere İleri İtaat Eğitimleri verilir. İleri İtaat Eğitimi kapsamında; gezinti esnasında tasmalı olarak ya da tasmasız bir şekilde verilen komutlara itaat etme, gerek köpek sahibi ile yalnız iken gerek ise kalabalık olan ortamlarda sahibinin sözünü dinleme ve söyleneni yerine getirme eğitimleri verilir. Bunların dışında tuvalet eğitimi, yemek eğitimi, objelere zarar vermeme eğitimi, yaşadığı alanı ve aile fertlerini korumaya yönelik komutları anlamaya yönelik eğitimler verilir. Sıralanan tüm bu eğitimler esnasında köpek sahibinin de çalışmalara eşlik etmesinde yarar vardır. Köpek sahibi eğitimlere katılarak köpeğine nasıl söz geçireceğini; komutları ne şekilde vermesi gerektiğini, köpeğin beden dilini nasıl analiz edeceğini öğrenerek köpeğine yönelik iletişim becerisi kazanacaktır. Bayrampaşa Köpek Eğitim Çiftliği köpek ile sahibi arasındaki iletişimin güçlenmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmaktan kaçınmaz. Alan Koruma amaçlı ve belli bir konuda uzmanlaşmaya yönelik köpek eğitimleri de çiftliğin eğitim hizmetleri programı kapsamındadır.

Bayrampaşa Köpek Eğitim Çiftliği Eğitim Anlayışı

Bayrampaşa Köpek Eğitim Çiftliği personeli olarak görev yapan tüm eğitmenler alanında uzmanlık eğitimi görmüş ve tecrübeli kişilerdir. Ayrıca eğitmenlerin tümünün köpeklere karşı sevgi besleyen kişilerden olmasına özen gösterilmiştir. Eğitimde sevgini ne kadar önemli bir yeri olduğunu çok iyi benimseyen kurumumuz; eğitimlerde köpeklerle kurulacak iletişimde sevgi dilini kullanmayı kurumun temel prensibi haline getirmiştir. Personellerini de bu yönde belirleyen Bayrampaşa Köpek Eğitim Çiftliği başarılarını bu prensibi ile sağlamaktadır. Eğitmenlerde şiddete ve ceza yöntemine asla yer vermeyen bu kurumda; eğitim görecek köpeklerin ilk olarak eğitmenler tarafında algılama yetenekleri ölçülür. Köpeğe hangi şartlarda ve nasıl eğitim verileceğine dair inceleme yapılır. Bu inceleme sonucunda köpeğin özelliklerine uygun olarak eğitimi gerçekleştirilir. Bayrampaşa Köpek Eğitim Çiftliği arzu edilmesi halinde köpeğin yaşadığı yerde de eğitim imkanı sağlar. Bu aslında hem köpek hem de sahibi için oldukça önemlidir. Köpek bu eğitimle yaşadığı mekana uygun eğitimler alarak yaşam koşulları çok daha iyi duruma getirilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.